Page 5 - Vellingeposten nr 1 2019
P. 5

5


      Digitala nyhetsbrev har införts,  hållbarhet.
      utan att de traditionella pappers- - Här är Vellingebostäder en riktigt aktiv
      nyhetsbreven har behövt stryka på  medlem, lovar Christer Tedestål.
      foten.
      - Och vi fortsätter att pricka av  Adjö Veboa
      punkt efter punkt. Jag hoppas att  ”Veboa”, en förkortning av Vel-
      våra hyresgäster märker och värde- lingebostäder AB, har ibland an-
      sätter våra åtgärder, säger Christer  vänts som namn, halvt på allvar,
      Tedestål.          halvt på skämt, och fört tankarna
                    till Emil i Lönneberga och dennes
      Underhåll          tillflyktsort när han hade hittat på
      Under år 2017 avsattes runt tretton  något hyss.
      miljoner kronor för underhåll av  - Varför? Vi har ju inget med Emil
      bolagets fastigheter. I fjol uppgick  att göra och namnet ”Vellinge”
      siffran till 31,8 miljoner kronor. har i sig så stora kvaliteter. Jag är
      - Vi har alltid varit duktiga på un- av uppfattningen att ett varumärke
      derhåll av våra fastigheter, men  är nog. Vi har sagt adjö till Veboa.
      aldrig som i fjol och vi fortsätter på  Idag är vi Vellingebostäder AB,
      den banan. Det kanske tydligaste  punkt slut. Det handlar också om
      exemplet är Tran- och Vipgrän- tydlighet gentemot hyresgästerna,
      den, med 325 lägenheter som har  det vill säga våra viktiga kunder,
      totalrenoverats. Nu återstår endast  slår Christer Tedestål fast.
      utemiljön, som ska stå klar under
      2020, säger Christer Tedestål. Summa summarum
                    Christer Tedestål menar att det har
      Naturklivet och Klimatlyftet varit arton mycket händelserika, in-
      För Vellingebostäder, säger Chris- tensiva och spännande månader för
      ter Tedestål, är det hållbara sam- Vellingebostäder:
      hällsbyggandet och miljön viktiga  - Att vara samhällsbyggare är både
      förtecken som genomsyrar hela  roligt och positivt. Jag tycker att
      fastighetsbolaget:     Vellingebostäder, med runt 1000
      - Genom Naturvårdsverket har vi  hyresrätter i beståndet och den enda
      fått statliga pengar till Naturklivet.  större hyresvärden i kommunen, tar
      Det betyder att de hyresgäster som  sitt ansvar på ett mycket seriöst sätt.
      önskar på hyfsat kort tid kan få en  Vi bygger hållbart, för att fler ska
      laddstolpe på sin parkeringsplats.  kunna flytta till vår kommun. Vi vill
      Den blir lite dyrare, i gengäld lad- finnas i varje del av kommunen och
      dar man bilen gratis.    sneglar nu på Hököpinge, där vi
      SABO, de allmännyttiga bostadsfö- hoppas på en framtida möjlighet att
      retagens paraplyorganisation, dri- få bygga. Hyresrätten behövs och
      ver Klimatlyftet, där medlemmarna  kommer alltid att behövas.
      förbinder sig att genomföra vissa  Bägge bilderna: Nyproduktion Vellingebostäder
      förändringar som leder till ökad
                        V Ingelstad Kvarteret Jordholmen.
                        Foto Vellingebostäder AB

                                                                          epafi.se                                                         Markiser
        Ring för ett kostnadsfritt hembesök!
                                                        Persienner
        040-617 04 40
        046-30 70 60                                          Rullgardiner
                                                      Plisségardiner
                                                      Lamellgardiner
        TELEFONTIDER      BUTIK LUND      SHOWROOM HÖLLVIKEN   SHOWROOM LOMMA
                   TRAKTORVÄGEN 15   POLISVÄGEN 2      KAJGATAN 10          Gardiner     www.moogio.se
        MÅN-TOR    10-18             TIS & TOR    13-18  TIS & TOR    13-18
        FRE    10-16    Stängt för renovering  LÖR  10-14     LÖR    10-14
        LÖR    10-14    fr o m 7/1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10