Page 2 - Vellingeposten nr 1 2019
P. 2

2

         Ledarspalten
      Du har inte rätt att kasta ur                                                Karin Nilsson -      dig vad som helst!                                                     ledarskribent

      Så har vi då en ny regering. Det finns  partiets högkvarter efter Annie Lööfs löfte  5-årsåldern. Jag tycker det är totalt för- hemsk epedemi som sprider sig i samhäl-
      flera tveksamheter i denna uppgö- år 2013 om att hellre äta upp sin sko än att  kastligt när vi tar oss rätten att bete oss  let och som jag skrivit om flera gånger.
      relse. Kör statsministern med dubbla  vara stödhjul åt Socialdemokraterna. Detta  som ouppfostrade barn när vi är vuxna.  Jag gör det för att jag är frustrerad över
      kort mot Vänsterpartiet å ena sidan  är faktiskt något som jag tycker att politiker  På nätet är det än värre. Under politiska  att det inte finns en förståelse för att enkel
      och Centerpartiet och Liberalerna på  får tåla. Det är komik och kan vara väldigt  inslag kastas det kvädesord utan dess  samhällsförbättring kan skapas i det lilla.
      den andra sidan?          underhållande på grund av beslut som po- like, och ibland direkta hot. Om vi behandlar varandra med respekt
      Det känns svajigt, trots att partierna aldrig  litikerna fattat eller sagt som faktiskt inte       och tilltalar varandra med respekt i famil-
      haft längre tid på sig att skapa en regering.  stämmer överens om hur de agerat. Vi har rätt att känna frustration över politi- jen, i skolklassen, på jobbet, kommer hela
                                         kers oförmåga att leverera, men vettet be- samhället bli bättre. Det handlar om dina
      Om inte detta sköts snyggt av alla iblan- Däremot har denna sega och ibland di- höver väl inte lämna huvudet? Politiker är  enkla val i vardagen. I en orolig värld är
      dade kommer det att leda till ökat politi- rekt oprofessionella process skapat frus- människor som har nära och kära. Vad ger  detta viktigare än aldrig förr. Du har möj-
      kerförakt, vilket på sikt kommer dränera  tration hos oss medborgare. Ett valresul- dig som vuxen rätt att kasta ur dig vidriga  lighet att skapa en bättre värld. Det enda
      demokratin då ingen vill engagera sig  tat som hade kunnat förutses före valet  och direkta personliga påhopp bara för att  du behöver göra är att inte kasta ur dig fula
      politiskt. Samtidigt så befinner vi oss i en  och personer som har som levebröd att  du skriver det på nätet? Du som sa sådär i  ord om andra och uppfostra dina barn att
      tid då politik får ovanligt stort utrymme  vara politiker ska inte behöva 130 da- matkön, förstår du inte vad du sänder för  göra desamma. Det är dags att införa en
      vid middagsbordet eller i sociala medier.  gar för att skapa en regering. Det är ett  signaler till din 5-åring om det är så du som  nolltolerans mot detta beteende. Det kom-
      Frågan är vad som är värst, politikernas  underbetyg som heter duga. Så kritik är  vuxen förebild talar om förtroendevalda?  mer ändra vårt land, och nyckeln ligger i
      oförmåga komma till beslut eller vårt  på sin plats, men det som gör mig riktigt  Du hade kunnat vara konstruktiv i din kri- din hand.
      sätt att ”tycka” om politiker?   arg är på det sätt som vi uttalar oss kring  tik, vilket du säkert hade fog för. Nu lärde  Vill du skapa en bättre värld? Börja med
                       situationen. I sociala medier får politiker  du bara ditt barn att man får tilltala vem som  att Du föregår med gott exempel på nätet,
      Olika komiska bilder har kommit ur de se- utstå påhopp som är så grova att de borde  helst hur illa som helst, vilket barnet säkert  bete dig som en vuxen och uppfostra dina
      naste regeringsförhandlingarna. ”PS I Lööf  leda till anmälan om förtal. Häromdagen  tar med sig till skolan och sedan kallar sina  barn att vara konstruktiva om de är kritis-
      you” med en filmaffisch på Stefan Löfvén  hörde jag två vuxna i kön i mataffären  kompisar för liknande uttryck. ka. Nu är det allvar, och det är inte upp till
      och Annie Lööf är ett exempel. Ett annat är  kalla en politiker för ”en jävla fitta”.  Avsaknaden av respekt för hur du talar  Stefan Löfven eller Annie Lööf utan det är
      den hög av skor som lagts utanför center- Bredvid står den ena personens barn i  om eller tilltalar en medmänniska är en  upptill dig.

      VellingePosten nr 1 2019:
      Upplaga 17 000 ex. VellingePosten delas ut till samtliga hushåll i Vellinge kommun. Du hittar också tidningen på ett antal tidningställ runt om i distributionsområdet samt
      på www.vellingeposten.se. Text och bild om inget annat anges: Ann Mellblom. Grafisk formgivning: Olof Kjölstad, Stefan Svensson samt Mias Idé & Ateljé AB. Ansvarig
      utgivare och chefredaktör: Stefan Svensson. Redaktionssekreterare: Ragnhild Svensson 0734-387402 Produktionsbolag: RAST i SKÅNE AB. Tryck: BOLD Sydsvenska Tryck
      AB. Distribution: SDR och egen. Försäljning av annonser: Stefan Karlsson 0733-56 64 99, Christer Holst 0735-44 02 61, Stefan Svensson 0735-44 02 28. Allan Holst 0735-
      44 02 33, Ragnhild Svensson 0734-38 74 02. Manuskript kan lämnas till redaktionen för VellingePosten på Box 830, 245 18 Staffanstorp eller info@vellingeposten.se.
      Eftertryck av artiklar godkännes efter godkännande av ansvarige utgivaren. Eftertryck av annonser godkänns inte. Vi följer lagen om upphovsrätt och därför efterdebiterar
      vi med 1000 kr per påbörjad spalt (max 6000:-). Utgivningsplan och prislista på www.vellingeposten.se.
          Blue Planet II
          – Live in concert –          Malmö Arena 15 februari          Följ med på en resa från de isiga polarhaven till de
          pulserande korallreven, från självlysande havsdjup
          till enorma brunalgsskogar!

          Under Blue Planet II - Live in Concert visas de mest
          spektakulära scenerna från BBC Studios banbrytande
          och prisade serie i 4K Ultra HD på en gigantisk
          LED-vägg ackompanjerat live av The City of Prague
          Philharmonic Orchestra, under ledning av dirigent
          Matthew Freeman. Konserten blir en uppslukande
          upplevelse, då det visuella möter orkestermusiken
          och häftiga ljudeffekter.

          Boka dina biljetter på ticketmaster.se

          God lunch serveras vardagar kl 11.30-14.00 i Percy’s i Malmö Arena eller i Nilssons Restaurang & Bar på Malmö Arena Hotel.          I samarbete med:            Biljetter: ticketmaster.se, 077-578 00 00
                              VIP / Företagspaket: 040-642 04 00
                              Boka bord: 040-642 04 44                 malmoarena.com
   1   2   3   4   5   6   7